LinkedIn

 

LinkedIn

DCisive is goed in adviseren

DCisive combineert twee competenties: logistiek en advies. Adviseren is een vak op zich.
Advies geven lijkt eenvoudig. Maar een eenvoudig advies geven, in klare taal, blijkt vaak het moeilijkste dat er is.

 

Laat ik u vertellen wat DCisive verstaat onder adviseren.
Eerst wat adviseren niet is: ik kan vertellen over het adviesaanbod van DCisive, ‘de propositie’. Dat DCisive oplossingen biedt voor distributiecentra, of voor de ‘supply chain’. Dat DCisive altijd resultaat weet te bereiken omdat ik ‘pragmatisch’ ben. En dat DCisive voor al uw problemen ‘totaaloplossingen’ biedt. Allemaal een beetje waar, maar allemaal niet de essentie van goed advies.

 

Wat is adviseren dan wel? Volgens mij vraagt u advies omdat u hulp wilt bij een lastige beslissing die u wilt of moet nemen. U vraagt hulp omdat het u aan tijd of kennis ontbreekt om u te verdiepen in de materie. Of, omdat u de situatie en mogelijke oplossingen niet overziet. Omdat onafhankelijkheid en overtuiging gewenst is als meerdere personen meebeslissen. Omdat de beslissing meerdere personen raakt met grote gevolgen. Omdat u de beslissing niet geheel zelf wilt nemen. Of, omdat u de beslissing niet zelf kunt of wilt implementeren.

 

Kortom, zonder beslissing is advies nutteloos.

 

U mag onderstaande zes ingrediënten van goed advies verwachten in al mijn adviezen:

  • Begrip van de ontstane situatie, het bedrijfsdoel en de context: een wijze opdrachtgever adviseerde eens om eerst goed rond te kijken in en om zijn bedrijf, en daarna pas een oordeel te vormen;
  • Inzicht in de afzonderlijke logistieke onderdelen en in het geheel: een realistisch advies overziet de mogelijkheden en beperkingen van huisvesting, logistieke middelen, processen, besturing, IT en organisatie. De oplossing voor een probleem in één logistiek onderdeel kan vaak worden gevonden in een ander onderdeel;
  • Overzicht over het krachtenveld waarbinnen de beslissing wordt genomen: een beslissing wordt pas juist als het ook uitvoerbaar is. Een juist besluit vereist draagvlak;
  • Klare taal en eenvoud: een goed advies is nooit onnodig moeilijk;
  • Daadkracht: het nemen van een lastige beslissing vraagt lef, eerlijkheid en soms optimisme. Dit geldt voor het beslissen en ook voor het adviseren. Lef, eerlijkheid en soms optimisme vereist plezier hebben in adviseren, ook als de beslissing lastig wordt;
  • Vertrouwen: het belangrijkst voor een goed advies en het nemen van de juiste beslissing is vertrouwen. Vertrouwen kun je winnen. Met begrip, inzicht, overzicht, klare taal en daadkracht.