LinkedIn

 

LinkedIn

DCisive adviseert bij uiteenlopende logistieke beslissingen. Kijk maar naar de voorbeelden.

DCisive biedt maatwerk voor uw logistieke beslissing. Maatwerk, omdat elke logistieke beslissing anders is:

 • Uw logistieke beslissing heeft een uniek verhaal. Dit verhaal start met uw situatie, met uw aanleiding om een beslissing te moeten nemen en met uw doel. Dit is úw verhaal.
 • Een ingrijpende beslissing neemt u zelden alleen. Het krachtenveld is bedrijfsspecifiek. Neemt u zelf de beslissing, zijn er meerdere afdelingen betrokken of zelfs meerdere bedrijven?
 • Een ingrijpende beslissing is altijd eenmalig en kan verstrekkende gevolgen hebben. Verandert uw beslissing uw logistieke operatie, uw kosten of investeringen? Of beslist u zelfs over uw marktpositie, uw omzet en marge?

DCisive geeft passend advies voor uiteenlopende logistieke beslissingen.

Dit maakt het lastig om u exact te vertellen voor welke logistieke beslissingen u mij kunt bellen. Omdat elke situatie, elke beslissing en elk advies anders is, geef ik voorbeelden.

Beslissing over kosten, binnen één logistieke organisatie

 • De magazijnproductiviteit bij een retailer neemt af, ondanks de gestage omzetgroei. De extreme toename van logistieke kosten kan niet goed worden verklaard. Met welke maatregelen kunnen de magazijnkosten worden beheerst en verlaagd?
 • Een groothandel heeft een huurpand. Het huurcontract loopt nog enkele jaren door. Het pand begint nu al te klein te worden. Hoeveel ruimte biedt het pand nog voor groei? Hoe kan de capaciteit van het magazijn eventueel worden vergroot?
 • Een bedrijf heeft haar grote concurrent overgenomen. De logistiek is gecentraliseerd en de IT vernieuwd. Na de centralisatie wordt het nieuwe fusiebedrijf geconfronteerd met een sneeuwbaleffect aan uitleverproblemen, voorraadverschillen, ontevreden klanten en niet betaalde facturen. Wat te doen?

Beslissing over investeringen, binnen één logistieke organisatie

 • Een online retailer gaat een nieuw distributiecentrum bouwen. Is mechanisatie een haalbaar? Of verdient een manuele operatie de voorkeur?
 • Een groothandel heeft een verouderd Warehouse Management Systeem. Het systeem wordt niet meer onderhouden door de leverancier. De verschillende afdelingen creëerden in het verleden allerlei work-arounds om hun processen bij de tijd te houden. Is een nieuw WMS economisch te verantwoorden?
 • Een retailer groeit autonoom en neemt bovendien regelmatig winkels van concurrenten over. De retailer heeft meerdere distributiecentra. De panden hebben verschillende huurtermijnen. Wat is op termijn het ideale distributienetwerk van de retailer? Met welke logistieke strategie bereikt de retailer de gewenste situatie? Welke investeringen passen in het meerjarenplan?

Beslissing over kosten, met meerdere logistieke organisaties

 • Een verlader heeft een deel van zijn logistiek uitbesteed. Het contract met de logistiek dienstverlener loopt binnenkort af. Welke activiteiten zal de distributeur in de toekomst uitbesteden? En welke logistieke middelen: personeel, pand of ook IT? Welke logistiek dienstverlener is de beste logistieke partner?
 • Een logistieke dienstverlener mag een bod doen op de omvangrijke logistieke operatie van zijn grootste klant. Welke oplossing is aantrekkelijk voor de klant en voor de dienstverlener? Wat mag de oplossing kosten?
 • De relatie tussen een verlader en een logistiek dienstverlener is verstoord. Beiden verschuilen zich achter de kleine lettertjes van het contract. Hoe is de relatie te redden? Welke alternatieven heeft de verlader?

Beslissing over investering, met meerdere logistieke organisaties

 • Een handelsbedrijf heeft twee verkoopformules, elk met een eigen logistieke organisatie, een eigen logistieke service, een eigen assortiment en een eigen distributiecentrum. Is een investering in een gezamenlijk distributiecentrum haalbaar?
 • Een bedrijf wil fuseren met een concurrent. Welke logistieke schaalvoordelen zijn te benutten? Met welke investeringen?
 • Een vastgoedfirma is eigenaar van een groot winkelgebied. De winkels organiseren ieder voor zich de bevoorrading. De intensiteit van het logistieke verkeer schaadt het winkelbeeld. Daar zijn de huurders het wel over eens. Bieden technische oplossing en regulering soelaas? Of is centrale logistieke samenwerking een haalbare kaart?

Opzetten nieuwe diensten

 • Een fabrikant verkoopt succesvol via het reguliere ‘warme’ schap van de supermarkt. De producent lanceert een nieuw, gekoeld kwaliteitsproduct. Wat is de beste weg door de onbekende koelketen?
 • Een online retailer verviervoudigt haar assortiment. Er ontstaat een aanzienlijke longtail. Hoe loopt de route naar de consument? Welke rol en welk ontwerp krijgt het distributiecentrum voor langzaamlopers? Welke ketenbesturing en crossdock-faciliteiten zijn nodig?
 • Een landelijke retailer zet fors in op ecommerce. Welk efulfilment-center past bij de online-plannen? Welke bottlenecks in de logistieke aanvoerketen moeten worden opgelost? Hoe transport naar de consument te regelen? Hoe ziet de onlineorganisatie eruit? Kortom: hoe kan de retailer een winstgevend fulfilmentbedrijf opbouwen?